.

Hardware Auto Backup

“ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ”

Hardware Auto Backup ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ระบบที่จะทำการสำรองข้อมูลขององค์กรให้คุณโดยอัตโนมัติ

สามารถนำมาประยุกต์กับระบบโปรแกรมบัญชี เช่น Express, CD Organizer และระบบไฟล์แชร์ ในองค์กร

 เพื่อปกป้องภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไฟล์ในองค์กรของคุณ เช่น Ransomware (ไวรัสเรียกค่าไถ่), ไฟล์หาย, ไฟล์ถูกลบ 

สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาหยุดงานของระบบเมื่อเกิดความเสียหายกับข้อมูล

Product Specs

icon_cpu

หน่วยประมวลผล

2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz

ram

หน่วยความจำ

2 GB. DDR4

icon_network

เครือข่าย

2 x 1GbE LAN ports

icon_safe

ป้องกันฮาร์ดดิสก์

สนับสนุน RAID 1 ป้องกันฮาร์ดดิสก์

สั่งซื้อสินค้า

Concept Auto Backup

ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ Hardware Auto Backup ตัวอุปกรณ์จะทำหน้าที่ในการมองหาไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่เป็นเป้าหมาย ตามที่ระบบระบุไว้ จากนั้นก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลมาสำรองไว้ที่อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในลักษณะเวอร์ชั่นของไฟล์ และทำการรายงานผลการสำรองข้อมูลให้ทราบ รวมถึงความสมบูรณ์ หรือ ข้อมูลผิดพลาดในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในครั้งนั้น ๆ ให้ทราบ

หากวันนึงเกิดความเสียหายเช่น ไฟล์หาย ไฟล์โดนเข้ารหัสจากไวรัสเรียกค่าไถ่ เราสามารถที่จะเข้าไปที่อุปกรณ์ และทำการคืนค่าข้อมูลที่ทำการสำรองไว้กลับมาใช้งานได้ โดยสามารถกลับไปเวอร์ชั่นก่อนหน้าของไฟล์ทุกไฟล์ของเราได้ มันคือการเรียกไฟล์ของเราในเวอร์ชั่น ที่ยังไม่ถูกเข้ารหัส หรือถูกลบไป กลับมาใช้งาน
ดังนั้นต่อให้เราจะโดนเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลของเรา แต่เราก็ยังจะมีเครื่องมือที่ทำให้เรารอดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารหัสของไวรัสเรียกค่าไถ่ ได้ครับ