File Server
“ระบบที่ทุกองค์กร..ควรมีเพื่อ..ให้ง่ายต่อการ..จัดเก็บไฟล์เอกสาร..และเชื่อมต่อการทำงานร่วมกัน”
File Server Pack Promotion หมายเหตุ
สำหรับ Window Server 5,500.- กำหนดสิทธิ์,เชื่อมต่อ 10 เครื่อง
สำหรับ Linux Server 8,500.- กำหนดสิทธิ์,เชื่อมต่อ 10 เครื่อง
สำหรับ NAS Server 8,500.- กำหนดสิทธิ์,เชื่อมต่อ 10 เครื่อง
เพิ่มเครื่อง 1เครื่อง/300.- กรณีมีการเชื่อมต่อเกิน 10 เครื่อง
สำรองข้อมูล 1ครั้ง/500.- ลูกค้าต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์

 

ติดต่อบริการ

 • File Server ?

  file server
  คนส่วนใหญ่มักเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า Server ซึ่งหมายถึง คอมพิวเตอร์หลักที่ใช้สำหรับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ เข้ามาใช้ทรัพยากรหรือ จัดเก็บข้อมูล เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลหรือโปรแกรมว่า “Client” เนื่องจาก File Server เป็นอุปกรณ์สำคัญและมีการใช้งานมากกว่าหนึ่งคนในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพและมาตราฐานเพียงพอ

  องค์ประกอบสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องสำหรับทำระบบ FILE SERVER

  ความต้องการของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการใช้ หรือติดตั้งโปรแกรมบัญชี เราจะต้องสอบถามเจ้าของโปรแกรมว่า ต้องใช้คุณสมบัติของ File Server เท่าไหร่, Hard disk, RAM เท่าไหร่ เป็นต้น

  Hard Disk หรือที่เก็บข้อมูล ปกติจะใช้ Hard Disk ที่เป็น Removable หมายถึง สามารถถอดและเปลี่ยนขณะเครื่องทำงานอยู่ (แต่จะต้องมีการติดตั้งระบบสำรองข้อมูลที่เรียกว่า RAID ก่อน)

  Power Supply อาจมี Power Supply 2 ตัว หรือที่เราเรียกวา Redundant Power Supply เวลาตัวใดตัวหนึ่งเสีย อีกตัวหนึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติได้ทันที

  LAN Card อาจมี 2 LAN Card เพื่อช่วยในการทำงานที่เร็วขึ้น

  Case หรือ ตัวเครื่อง ถ้าต้องการประหยัดพื้นที่ สามารถเลือก Case ที่เป็นแบบ Rack คือติดตั้งในตู้ Rack ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่มี Server หลาย ๆ ตัว แต่สำหรับองค์กรที่มีไม่มีตู้ Rack แนะนำให้ใช้แบบ Tower ซึ่งจะช่วยในส่วนของการระบายความร้อนได้ดีกว่าครับ
  นอกจากตัวอุปกรณ์หลัก ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือระบบปฏิบัติการหรือ OS ซึ่งเราสามารถเลือกหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Server หรือ Linux ซึ่งเป็นฟรี OS แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คือต้องพิจารณาจากหัวข้อแรก เป็นหลักเสมอ นั่นคือ ความต้องการของโปรแกรม